+420 777 133 979

suk@suk-stavby.cz

Stavba roku Hrádek u Sušice

Zámecký komplex v Hrádku u Sušice je zcela mimořádnou nemovitou kulturní památkou a významnou dominantou obce i krajiny. Má jedinečnou vypovídající schopnost o jednotlivých stavebně-historických vývojových etapách a je hodnocen jako malá učebnice všech architektonických slohů na sebe logicky navazujících, ve výsledku vytvářejících jednotný, harmonický areál. Proběhlá komplexní rekonstrukce byla vedena snahou o uchování původní autenticity konstrukcí a celkově obnovila památkovou hodnotu; navrátila areálu nové funkční využití.

Titul Stavba roku, Stavební úpravy objektu zámku čp. 1, Hrádek - soubor PDF

Zámek Hrádek před a po rekonstrukci

Zámek Hrádek po rekonstrukciZámek  Hrádek před rekonstrukcí

Popis stavby

Rozsáhlý zámecký areál v Hrádku u Sušice je tvořen soustavou objektů vhodně zakomponovaných do přírodní scenérie Šumavy. Tvoří jej hlavní zámecký objekt s rozsáhlou kaplí sv. Valburgy, jednotlivá nádvoří, hospodářské objekty a zámecký park s barokní kompozicí, fontánou, dvěma zahradními bastiony a kaplí sv. Jana Nepomuckého. Hlavní objekt je považován za malou „učebnici architektury“, harmonicky zde na sebe navazují jednotlivé architektonické slohy – gotika, renesance, baroko a klasicismus. Nejstarší část zámku je přímo pod sály restaurace a nachází se tam pozdně gotické sklepy. Nad nimi je vystavěn renesanční zámek, jehož součástí je soudní sál restaurace. Erbovní sál, ve kterém byly při rekonstrukci objeveny erby pánů Račínů z Račína a Soudní sál. V předsíni Soudního sálu můžete obdivovat nádherný krb vystavěný ve stylu italské renesance. S barokním zámkem byla vystavěna také třípatrová věž s mansardovou střechou, ta se zřítila v roce 1976 pro zanedbanost nemovitosti. Část barokního zámku je pak přestavěna ve stylu klasicismu. Celkově byl areál zdevastován, střechy a krovy hrubě destruovány, statika narušena.

 

Zámek Hrádek s fontánouZámek Hrádek interiérZámek Hrádek

Funkční využití

Cílem celého projektu byla záchrana historicky významného a cenného objektu, jeho oživení a navrácení života. Uživatelská náplň společenského, kulturního a ubytovacího centra zásadním způsobem zvýšila potenciál a atraktivitu objektu pro cestovní ruch, ale i pro kulturní život regionu. Významným momentem je i úprava veřejných prostranství – zpřístupnění zámeckého parku veřejnosti. Celkově dojde k zlepšení stavebně – technického stavu památkově chráněného objektu a území, zvýšení úrovně a stability venkovského sídla včetně zvýšení zaměstnanosti v regionu. Zároveň bude vytvořena vhodná nabídka pro cestovní ruch, ať už poznávací nebo ubytovací.

Areál je multifunkčně využíván k následujícím činnostem:

Nové funkční využití objektu pro Společenské, kulturní a ubytovací účely zásadním způsobem zvýší potenciál a atraktivnost areálu pro své okolí a zároveň se stane atraktivním bodem pro účely cestovního ruchu, ale nalezne i uplatnění v rámci svého regionu (Hrádek, Sušice, Horažďovice, Klatovy). Tato funkční využití dává předpoklad minimalizaci investičních a zároveň provozních nákladů.

Konstrukční a stavební řešení

Celý objekt byl v havarijním stavu a celkově destruován. Staticky narušeny nosné zdi, krovy. Do objektu zatékalo, zřítila se barokní věž a jednotlivé stropy propadané. Záchrana byla vedena snahou uchovat původní autenticitu konstrukcí a celkově obnovit památkovou hodnotu. Při opravě byly hledány tradiční materiály a technologie. Postup záchrany lze shrnout do několika bodů:

 

Zámek HrádekZámek HrádekZámek Hrádek