+420 777 133 979

suk@suk-stavby.cz

Projektová a inženýrská činnost

Nabízíme vám projektové a architektonické služby  v oblasti pozemních staveb v rozsahu od úvodní konzultace, přes studii, projektovou dokumentaci až po kolaudaci.  Obstaráme vstupní podklady - zabezpečení průzkumných a geodetických prací pro vypracování dokumentace, zajištění radonového průzkumu. Projednáme zadání stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracujeme návrhu na zahájení územního řízení, obstarání územního rozhodnutí, dále projednáme projekt pro stavební povolení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení.

Zpracujeme pro vás projektovou dokumentaci :

- architektonickou studii

- dokumentaci pro územní a stavební řízení

- dokumentaci pro provedení stavby

- autorský a technický dozor

- kolaudace